transport lotniczy

YES Cargo jest międzynarodowym spedytorem lotniczym, zajmuje się obsługą i organizacją przesyłek w imporcie jak i eksporcie, organizuje transport do i ze wszystkich miejsc w kraju, do i ze wszystkich stron świata.

Zapewniamy kompleksową obsługę ładunków w transporcie lotniczym, ich neutralizację, pakowanie odpowiednie do transportu lotniczego, dokumentację DGR, magazynowanie, konfekcjonowanie i dystrybucję towaru oraz wszelkie inne usługi zlecone według zapotrzebowania klienta.

Zespół YES Cargo to profesjonaliści z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz wieloletnim doświadczeniem w spedycji i transporcie.

Rozumiejąc potrzeby naszych klientów godziny pracy są dostosowywane do potrzeb.

Spedycja morska

Dzięki doświadczeniu w transporcie morskim zapewniamy kompleksową obsługę ładunków w imporcie, eksporcie oraz tranzycie. Pomagamy w wyborze optymalnego wariantu transportu oferując większość portów świata.

Oferujemy obsługę ładunków pełnokontenerowych (FCL), ładunki niepełnokontenerowe (LCL), fracht przesyłek o wszystkich kształtach i rozmiarach, ładunki konwencjonalne, w tym wielkogabarytowe, na warunkach liniowych i czarterowych od drzwi do drzwi lub z magazynu do magazynu w zależności od Twoich potrzeb.

Dzięki naszym agencjom celnym oraz miejscu uznanemu urzędu celnego, odprawy dla naszych Klientów realizowane są w maksymalnie krótkim czasie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami gotowymi służyć fachowym doradztwem w zakresie doboru optymalnych dla Państwa firmy rozwiązań.

Spedycja drogowa

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego. Oferujemy transport drobnicy, kontenerów jak również ładunków ponadgabarytowych, łącznie z zapewnieniem dystrybucji kurierskiej paczek i palet do odbiorców w krajach przeznaczenia.

Dla ładunków drobnicowych o masie do 1 t/ max. 4 palety mamy stałe połączenia na trasie Gdynia – Kaliningrad.

W szczególnych przypadkach i na wyraźne zlecenie Klienta dysponujemy ofertą pełnego ubezpieczenia Cargo zależnie od wartości przewożonego ładunku.

Celem świadczonych przez nas usług jest dostarczanie ładunków na czas.

Magazynowanie

Magazyn Czasowego Składowania – jest to obiekt przeznaczony do czasowego składania towarów sprowadzonych spoza obszaru Unii Europejskiej do czasu nadania im przeznaczenia celnego np. dopuszczenia do obrotu.

Towar składany jest w magazynie celnym na podstawie deklaracji skróconej (DSK).

Usługi Magazynu Czasowego Składowania (magazynu celnego) umożliwiają składowanie towarów przez 20 dni od daty złożenia deklaracji skróconej. Na uzasadniony wniosek strony i za zgodą Urzędu Celnego termin ten można przedłużyć bez konieczności uiszczania cła i podatku VAT. Usługa ta jest szczególnie przydatna w przypadkach długiego oczekiwania na odprawę celną np. w związku z koniecznością wyjaśnienia niezgodności, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów towarzyszących przesyłce czy też przeprowadzenia 100% rewizji celnej.

Adres Magazynu Czasowego Składowania (magazynu celnego)
YES Cargo Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 129
81-571 Gdynia

Powierzchnia Magazynu Czasowego Składowania wynosi 1350m2. Przed magazynem usytuowany jest plac przeładunkowy o powierzchni 1050m2. Magazyn jak i plac są pod stałym dozorem kamer.

W Magazynie Czasowego Składowania mogą być również przechowywane subsydiowane produkty przeznaczone na eksport.

Usługi magazynu krajowego /dystrybucyjnego/, w tym m.in.:

 • składowanie i dystrybucja towarów;
 • rozładunki, załadunki, przeładunki, przepakowywanie, konsolidacje, paletyzacje itp.;
 • wynajmowanie powierzchni magazynowych wraz z obsługą magazynową;
 • drobne usługi stolarskie – zbudowanie skrzyni (drewno, sklejka, płyta wiórowa);
 • usługa fumigacji wraz z wystawieniem certyfikatu.

W celu realizacji usług składowych i magazynowych YES Cargo posiada m.in.:

 • powierzchnię magazynową;
 • rampę przeładunkową;
 • sprzęt specjalistyczny ( 3 sztaplarki o udźwigu max 3,5t), istnieje również możliwość przeładunków towarów do 24 ton.

W imieniu swoich Klientów, YES Cargo zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z procedurami celnymi, spedycyjnymi i magazynowymi łącznie z reprezentowaniem Klientów wobec organów celnych oraz zabezpieczaniem i uiszczaniem należności celnych i podatkowych.

skład celny

Firma YES Cargo oferuje klientom logistykę magazynową pozostawiając do ich dyspozycji 200 m² składu celnego o numerze pozwolenia APL321000SA0028PL, wyposażonych w profesjonalny sprzęt do rozładunku i załadunku towarów. Obiekt objęty jest całodobową ochroną.

Korzystanie z procedury składu celnego pozwala importerom rozłożyć w czasie płatność należności celno-podatkowych . Sprowadzony towar można w całości złożyć w składzie celnym, a później wyprowadzać go partiami , regulując należności tylko za wyprowadzoną część towaru . To udogodnienie szczególnie cenne dla importerów , którzy sprowadzają duże ilości towaru obciążonego wysokimi należnościami celno-podatkowymi , a także dla przedsiębiorców dokonujących re-eksportu towarów poza obszar Unii Europejskiej .W tym drugim przypadku możliwy jest eksport bezpośrednio ze składu celnego , bez konieczności wprowadzenia go na polski obszar celny.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Firma YES Cargo posiada własny skład celny typu „A”.

Dokumenty, które należy przedstawić aby móc skorzystać ze składu celnego:

 • dokumenty rejestracyjne firmy (KRS lub wpis do EDG, NIP, REGON);
 • umowa ze składem celnym lub oświadczenie o zawarciu takiej umowy zawierające: nazwę prowadzącego skład celny, nr pozwolenia na prowadzenie składu celnego, termin, na jaki umowa została zawarta;

Klienci korzystający z naszych usług mają pewność bezpieczeństwa swoich towarów obsługiwanych przez wyszkolonych pracowników, wykorzystujących najnowszy sprzęt.

agencja celna / odprawy celne

Zakres usług:

 • dokonywanie zgłoszeń celnych
 • odprawy celne tranzytowe w oparciu o Konwencję WPT
 • intrastat
 • reprezentacja przed organami celnymi
 • przygotowanie pełnej dokumentacji
 • doradztwo w sprawach celnych
 • zabezpieczenie należności celnych
 • prowadzenie rozliczeń z procedur gospodarczych
 • procedury uproszczone – (dokonywanie odpraw celnych importowych z wykorzystaniem art.33a – brak konieczności uiszczania podatku VAT przy imporcie towaru)
 • prowadzenie magazynu czasowego składowania – (przechowujemy zarówno towary niewspólnotowe jak i towary wspólnotowe)

Szanowni Klienci,

w związku z akcesją Polski do Wspólnoty Europejskiej z dniem 1 maja 2004 polskie podmioty gospodarcze dokonujące obrotu towarowego wewnątrz wspólnotowego zobowiązane są do składania miesięcznych deklaracji INTRASTAT, oddzielnych dla wywozu i przywozu.

Wychodząc naprzeciw nowym zadaniom jakie spoczną na tych podmiotach oferujemy pełen zakres usług dla dokumentowania statystycznego następujących wewnątrz wspólnotowych przemieszczeń towarów związanych z kupnem i sprzedażą.

4 + 5 =

Adres rejestrowy oraz do fakturowania:

YES CARGO Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 15,
80-425 Gdańsk, PL
NIP: 9571058902,
Regon: 221491410
IATA No:63-4 5077 / 0014

Bank Millennium S.A.
SWIFT: BIGBPLPW
PLN – PL 97 1160 2202 0000 0005 1576 7361
EUR – PL 44 1160 2202 0000 0005 1576 7927
USD – PL 27 1160 2202 0000 0005 2607 5550