Flugspedition

Die YES Cargo Sp. z o.o. ist internationaler IATA-Flugspediteur mit folgenden Schwerpunkten: Bearbeiten und Organisation von Aus- und Einfuhrsendungen, Transporte von und nach allen Orten im In- und Ausland.
Wir arbeiten mit den meisten Fluglinien zusammen, dazu gehören insbesondere: Lufthansa, SAS, LOT, DHL AVIATION, Air France, British Airways, Emirates Airlines, Turkish Airline, KLM, ETIHAD AIRWAYS, ALITALIA sowie andere Fluglinien im IATA-Verband.
Wir gewährleisten einen komplexen Ladungsservice im Flugtransport, die flug-transportkonforme Neutralisierung und Verpackung der Sendungen, die DGR-Unterlagen, die Wareneinlagerung, -kommissionierung sowie den -vertrieb, wie auch andere in Auftrag gegebene Dienstleistungen nach den Kundenbedürfnis-sen.
Das Team der YES Cargo besteht aus professionellen Mitarbeitern mit entsprechen-den Qualifizierungen sowie langjährigen speditions- und transportbezogenen Er-fahrungen.
Unsere Geschäftsstunden sind an den Kundenbedarf angepasst.

Spedycja morska

Dzięki doświadczeniu w transporcie morskim zapewniamy kompleksową obsługę ładunków w imporcie, eksporcie oraz tranzycie. Pomagamy w wyborze optymalnego wariantu transportu oferując większość portów świata.

Oferujemy obsługę ładunków pełnokontenerowych (FCL), ładunki niepełnokontenerowe (LCL), fracht przesyłek o wszystkich kształtach i rozmiarach, ładunki konwencjonalne, w tym wielkogabarytowe, na warunkach liniowych i czarterowych od drzwi do drzwi lub z magazynu do magazynu w zależności od Twoich potrzeb.

Dzięki naszym agencjom celnym oraz miejscu uznanemu urzędu celnego, odprawy dla naszych Klientów realizowane są w maksymalnie krótkim czasie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami gotowymi służyć fachowym doradztwem w zakresie doboru optymalnych dla Państwa firmy rozwiązań.

Spedycja drogowa

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego. Oferujemy transport drobnicy, kontenerów jak również ładunków ponadgabarytowych, łącznie z zapewnieniem dystrybucji kurierskiej paczek i palet do odbiorców w krajach przeznaczenia.

Dla ładunków drobnicowych o masie do 1 t/ max. 4 palety mamy stałe połączenia na trasie Gdynia – Kaliningrad.

W szczególnych przypadkach i na wyraźne zlecenie Klienta dysponujemy ofertą pełnego ubezpieczenia Cargo zależnie od wartości przewożonego ładunku.

Celem świadczonych przez nas usług jest dostarczanie ładunków na czas.

Magazynowanie

Magazyn Czasowego Składowania – jest to obiekt przeznaczony do czasowego składania towarów sprowadzonych spoza obszaru Unii Europejskiej do czasu nadania im przeznaczenia celnego np. dopuszczenia do obrotu.

Towar składany jest w magazynie celnym na podstawie deklaracji skróconej (DSK).

Usługi Magazynu Czasowego Składowania (magazynu celnego) umożliwiają składowanie towarów przez 20 dni od daty złożenia deklaracji skróconej. Na uzasadniony wniosek strony i za zgodą Urzędu Celnego termin ten można przedłużyć bez konieczności uiszczania cła i podatku VAT. Usługa ta jest szczególnie przydatna w przypadkach długiego oczekiwania na odprawę celną np. w związku z koniecznością wyjaśnienia niezgodności, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów towarzyszących przesyłce czy też przeprowadzenia 100% rewizji celnej.

Adres Magazynu Czasowego Składowania (magazynu celnego)
Yes Cargo Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 129
81-571 Gdynia

Powierzchnia Magazynu Czasowego Składowania wynosi 1350m2. Przed magazynem usytuowany jest plac przeładunkowy o powierzchni 1050m2. Magazyn jak i plac są pod stałym dozorem kamer.

W Magazynie Czasowego Składowania mogą być również przechowywane subsydiowane produkty przeznaczone na eksport.

Usługi magazynu krajowego /dystrybucyjnego/, w tym m.in.:

 • składowanie i dystrybucja towarów;
 • rozładunki, załadunki, przeładunki, przepakowywanie, konsolidacje, paletyzacje itp.;
 • wynajmowanie powierzchni magazynowych wraz z obsługą magazynową;
 • drobne usługi stolarskie – zbudowanie skrzyni (drewno, sklejka, płyta wiórowa);
 • usługa fumigacji wraz z wystawieniem certyfikatu.

W celu realizacji usług składowych i magazynowych Yes Cargo Sp. z o.o. posiada m.in.:

 • powierzchnię magazynową;
 • rampę przeładunkową;
 • sprzęt specjalistyczny ( 3 sztaplarki o udźwigu max 3,5t), istnieje również możliwość przeładunków towarów do 24 ton.

W imieniu swoich Klientów, Yes Cargo Sp. z o.o. zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z procedurami celnymi, spedycyjnymi i magazynowymi łącznie z reprezentowaniem Klientów wobec organów celnych oraz zabezpieczaniem i uiszczaniem należności celnych i podatkowych.

skład celny

Firma Yes Cargo Sp. z o.o. oferuje klientom logistykę magazynową pozostawiając do ich dyspozycji 200 m² składu celnego o numerze pozwolenia APL321000SA0028PL, wyposażonych w profesjonalny sprzęt do rozładunku i załadunku towarów. Obiekt objęty jest całodobową ochroną.

Korzystanie z procedury składu celnego pozwala importerom rozłożyć w czasie płatność należności celno-podatkowych . Sprowadzony towar można w całości złożyć w składzie celnym, a później wyprowadzać go partiami , regulując należności tylko za wyprowadzoną część towaru . To udogodnienie szczególnie cenne dla importerów , którzy sprowadzają duże ilości towaru obciążonego wysokimi należnościami celno-podatkowymi , a także dla przedsiębiorców dokonujących re-eksportu towarów poza obszar Unii Europejskiej .W tym drugim przypadku możliwy jest eksport bezpośrednio ze składu celnego , bez konieczności wprowadzenia go na polski obszar celny.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Firma Yes Cargo Sp. z o.o. posiada własny skład celny typu „A”.

Dokumenty, które należy przedstawić aby móc skorzystać ze składu celnego:

 • dokumenty rejestracyjne firmy (KRS lub wpis do EDG, NIP, REGON);
 • umowa ze składem celnym lub oświadczenie o zawarciu takiej umowy zawierające: nazwę prowadzącego skład celny, nr pozwolenia na prowadzenie składu celnego, termin, na jaki umowa została zawarta;

Klienci korzystający z naszych usług mają pewność bezpieczeństwa swoich towarów obsługiwanych przez wyszkolonych pracowników, wykorzystujących najnowszy sprzęt.

agencja celna / odprawy celne

Zakres usług:

 • dokonywanie zgłoszeń celnych
 • odprawy celne tranzytowe w oparciu o Konwencję WPT
 • intrastat
 • reprezentacja przed organami celnymi
 • przygotowanie pełnej dokumentacji
 • doradztwo w sprawach celnych
 • zabezpieczenie należności celnych
 • prowadzenie rozliczeń z procedur gospodarczych
 • procedury uproszczone – (dokonywanie odpraw celnych importowych z wykorzystaniem art.33a – brak konieczności uiszczania podatku VAT przy imporcie towaru)
 • prowadzenie magazynu czasowego składowania – (przechowujemy zarówno towary niewspólnotowe jak i towary wspólnotowe)
Szanowni Klienci,

w związku z akcesją Polski do Wspólnoty Europejskiej z dniem 1 maja 2004 polskie podmioty gospodarcze dokonujące obrotu towarowego wewnątrz wspólnotowego zobowiązane są do składania miesięcznych deklaracji INTRASTAT, oddzielnych dla wywozu i przywozu.

Wychodząc naprzeciw nowym zadaniom jakie spoczną na tych podmiotach oferujemy pełen zakres usług dla dokumentowania statystycznego następujących wewnątrz wspólnotowych przemieszczeń towarów związanych z kupnem i sprzedażą.

11 + 15 =

Adres rejestrowy oraz do fakturowania:

YES CARGO Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 15,
80-425 Gdańsk, PL
NIP: 9571058902,
Regon: 221491410
IATA No:63-4 5077 / 0014

mBank S.A.
SWIFT: BREX PL PW MBK
Numer konta PLN: 81 1140 2004 0000 3402 7569 0266
Numer konta IBAN: EUR: PL 60 1140 2004 0000 3212 0373 4944
Numer konta IBAN: USD: PL 55 1140 2004 0000 3412 0373 4936